Do mình có việc nên không tiếp tục l*m được nghề

nay mình muốn sang to*n bộ tiệm Game Cho nhu ai có nhu cầu l*m Game mua về l* hoạt động ngay

chạy rất mạnh ,tấc cả còn rất mới

gồm 30 Máy một Sever kéo 50 máy

Cấu hình Main Gigabye H81

CPU INtel G3250

Ram 4G

Vga Gefore 730 2G DDR5

m*n hình Dell 24 inch

Chuột ,B*n ph*m , Tai phone Eblue ,Ghế Chân Quỳ

Giá mình muốn sang to*n bộ l* 270TR

Call : 0965904407