Qua độ hiểu, Tuổi Trẻ thừa nh*n thấy trò đả tối dạ n*y chứ khác gì thực tiễn ngo*i cuộc sống th*t. Người chơi có thể ẩn danh, chẳng cần phải gặp nhau, mọi thao tác đều thực hiện qua mạng một cách khá đơn giản.Xem thêm chi tiết trên tuổi xanh Online: https://tuoitre.vn/duong-di-cua-duon...3080219394.htm